Oplysninger savnes

dansk Hvilke oplysninger savnes

Alle oplysninger er velkomne

Christian Gottlieb Richter Tømrermester
Ægteskab (1): Engel Christina Richter den 26 Okt. 1758 i Luebz sogn Tyskland

Alle oplysninger er velkomne

Jacob Rudolph Richter
Født: Luebsin, Mecklenburgisch
Dåb: 27 Jul. 1759, Luebz sogn Tyskland
Ægteskab (1): Maria Dorothea Richter den 6 Jun. 1784 i St. Petri-Kirche

Om Jacob

• Alt. dåb. Faddere: købmanden Mr. Jochim Rudolph FRATSCHER
bedstefar Peter Jacob APPEL
Hustru af den smed BOBZIEN

Alle oplysninger er velkomne

Engel Christina Richter Født Appel
Ægteskab (1): Christian Gottlieb Richter Tømrermester den 26 Okt. 1758 i Luebz sogn Tyskland

Engel blev gift med Christian Gottlieb Richter Tømrermester, søn af Ukendt og Ukendt, den 26 Okt. 1758 i Luebz sogn Tyskland.

Alle oplysninger er velkomne

Maria Dorothea Richter Født Dohm
Født: Eutin
Dåb: Eutin
Ægteskab (1): Jacob Rudolph Richter den 6 Jun. 1784 i St. Petri-Kirche

Alle oplysninger er velkomne

Daniel Heinrich Christian RICHTER Snedkermester blev født 1794 i Hamburg, Tyskland. Han døde 22 marts 1869.

Fik borgerbrev ( fik lov til at være erhvervsdrivende ) den 14/10 1823 som snedker

Viborg Stiftstidende d. 25/3 1869.

At vor kære fader snedkermester Daniel Heinrich Christian Richter, 76 år gl. Den 22/3 1869 er indgået til den evige hvile, bekendtgøres herved for slægtninge og venner. Begravelsen finder sted fra hospitalet tirsdagen den 30/3 kl. 11.30. Viborg den 24 marts 1869.
C. Bech, født Richter.

Alle oplysninger er velkomne

(Daniels kone) Inger Cattrine KNUDSEN den 7 nov 1821. Inger blev født 1794 i Christiansand, Norge. Hun døde 15 jan 1861.

Alle oplysninger er velkomne

Christine Lovise BECH Blev født 29 nov 1822. Hun døde 12 jan 1875.

Alle oplysninger er velkomne

Hendrijette Marie RICHTER Blev født 1825.

Alle oplysninger er velkomne

engelsk What information is missing

All information is welcome

Christian Gottlieb Richter Carpenter
Marriage (1): Engel Christina Richter on Oct. 26 1758 in Luebz parish Germany

All information is welcome

Jacob Rudolph Richter
Born: Luebsin, Mecklenburgisch
Baptism: 27 Jul. 1759, Luebz parish Germany
Marriage (1): Maria Dorothea Richter on Jun 6. 1784 in St. Petri-Church

About Jacob

• Everything. baptism. Godparents: the merchant Mr. Jochim Rudolph FRATSCHER
grandfather Peter Jacob APPEL
Wife of the blacksmith BOBZIA

All information is welcome

Angel Christina Richter Birth Apple
Marriage (1): Christian Gottlieb Richter Carpenter on October 26 1758 in Luebz parish Germany

Engel married Christian Gottlieb Richter Carpenter, son of Unknown and Unknown, on Oct. 26. 1758 in Luebz parish Germany.

All information is welcome

Maria Dorothea Richter Birth Dohm
Born: Eutin
Baptism: Eutin
Marriage (1): Jacob Rudolph Richter on Jun 6. 1784 in St. Petri-Church

All information is welcome

Daniel Heinrich Christian RICHTER Cabinetmaker was born 1794 in Hamburg, Germany. He died March 22, 1869.

Got citizen letter (got permission to be employed) of 14.10 in 1823 as a carpenter

Viborg News on 25 / 3 1869th

That our dear father cabinetmaker Daniel Heinrich Christian Richter, 76 years old. The 22 / 3 1869 entered into eternal rest, notice is hereby given to relatives and friends. The funeral will take place from the hospital Tuesday of the 30 / 3 pm. 11.30. Viborg 24 March 1869.
C. Bech, born Richter.

Any information is welcome

(Daniel’s wife) Inger Cattrine KNUDSEN on 7 nov the 1821st Inger was born 1794 in Christian Sand, Norway. She Death 15 jan the 1861st

Any information is welcome

Christine Louise BECH was born 29 nov the 1822nd She died 12th jan the 1875th

Any information is welcome

Hendrijette Marie RICHTER was born on the 1825th

Any information is welcome

tysk Welche Informationen fehlen

Alle Informationen sind willkommen

Christian Gottlieb Richter Schreiner
Heirat (1): Engel Christina Richter am 26. Oktober 1758 in Lübz Pfarrei Deutschland

Alle Informationen sind willkommen

Jacob Rudolph Richter
Geboren: Lübsin, Mecklenburgisch
Taufe: 27. Juli 1759 wurde Lübz Pfarrei Deutschland
Heirat (1): Maria Dorothea Richter am 6. Juni. 1784 in St. Petri-Kirche

Über Jacob

• Alt. Taufe. Paten: der Kaufmann Herr Jochim Rudolph FRATSCHER
Großvater Peter Jacob APPEL
Frau des Schmiedes BOBZIA

Alle Informationen sind willkommen

Engel Christina Richter Geburt Apfel
Heirat (1): Christian Gottlieb Richter Carpenter am 26. Oktober 1758 in Lübz Pfarrei Deutschland

Engel heiratete am 26. Oktober Christian Gottlieb Richter Carpenter, Sohn von Unknown und Unknown. 1758 in Lübz Pfarrei Deutschland.

Alle Informationen sind willkommen

Maria Dorothea Richter Geburt Dohm
Geboren: Eutin
Taufe: Eutin
Heirat (1): Jacob Rudolph Richter am 6. Juni. 1784 in St. Petri-Kirche

Alle Informationen sind willkommen

Daniel Heinrich Christian Richter Schreiner wurde 1794 in Hamburg, Deutschland geboren. Er starb 22. März 1869.

Got Bürger Brief (got Erlaubnis verwendet werden) von 14,10 im Jahr 1823 als Tischler

Viborg Nachrichten zum Thema 25 / 3 1869.

Dass unser lieber Vater Tischler Daniel Heinrich Christian Richter, 76 Jahre alt. Die 22 / 3 1869 in die ewige Ruhe eintrat, ist hiermit Ankündigung zu Verwandten und Freunden gegeben. Die Beerdigung findet vom Krankenhaus am Dienstag der 30 / 3 Uhr statt. 11.30. Viborg 24. März 1869.
C. Bech, geboren Richter.

Jede Information ist willkommen

(Daniel’s Ehefrau) Inger Cattrine KNUDSEN am 7. Nov. 1821. Die Inger war 1794 in Christian Sand, Norwegen geboren. Sie Death 15. Januar 1861. Die

Jede Information ist willkommen

Christine Louise BECH war geboren 29. November 1822. Die Sie starb 12. Januar der 1875

Jede Information ist willkommen

Hendrijette Marie RICHTER wurde auf der 1825. geboren

Jede Information ist willkommen